نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Big money thinks small biases, blind spots, and smarter investing

10,000 تومان
پول بزرگ به تعصبات کوچک، نقاط کور و سرمایه گذاری هوشمندانه فکر می کند
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Columbia University Press
تعداد صفحه 1
حجم فایل 1.31 MB
کد کتاب 0231544693 , 0231544693