نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The dissolution of the financial state: a Marxian examination of the political economy of money since the 1930s

10,000 تومان
انحلال دولت مالی: بررسی مارکسیستی اقتصاد سیاسی پول از دهه 1930
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Lexinghton Books
تعداد صفحه 259 / 277
حجم فایل 2.72 MB
کد کتاب 0739190385 , 0739190385