نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Restructuring ‘Korea Inc.’: Financial Crisis, Corporate Reform, and Institutional Transition (Routledgecurzon Studies in the Growth Economies of Asia, 42)

10,000 تومان
تجدید ساختار "کره شرکت": بحران مالی، اصلاحات شرکتی و گذار نهادی (مطالعات راتلج کورزون در اقتصادهای رشد آسیا، 42)
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 176 / 174
حجم فایل 1.12 MB
کد کتاب 0415278651 , 0415278651
نوبت چاپ 1