نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Kleinian Development

10,000 تومان
توسعه کلینی
موضوع اصلی خودیاری، روابط و سبک زندگی - خودیاری روانی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 256 / 433
حجم فایل 17.20 مگابایت
کد کتاب 1855756781 , 1855756781

دانلود کتاب Adolescence: Talks and Papers by Donald Meltzer and Martha Harris

10,000 تومان
نوجوانی: گفتگوها و مقالات دونالد ملتزر و مارتا هریس
موضوع اصلی خودیاری، روابط و سبک زندگی - خودیاری روانی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 256 / 253
حجم فایل 1.12 مگابایت
کد کتاب 1780490119 , 1780490119

دانلود کتاب The Apprehension of Beauty: The Role of Aesthetic Conflict in Development, Art and Violence

10,000 تومان
ترس از زیبایی: نقش تعارض زیبایی شناختی در توسعه، هنر و خشونت
موضوع اصلی خودیاری، روابط و سبک زندگی - رژیم غذایی و تغذیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 260 / 279
حجم فایل 10.42 مگابایت
کد کتاب 1855756242 , 1855756242

دانلود کتاب Sincerity Other Works: The Collected Papers of Donald Meltzer

10,000 تومان
صداقت دیگر آثار: مجموعه مقالات دونالد ملتزر
موضوع اصلی خودیاری، روابط و سبک زندگی - خودیاری روانی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 608
حجم فایل 16.06 مگابایت
کد کتاب 1855750848 , 1855750848

دانلود کتاب Supervisions with Donald Meltzer

10,000 تومان
نظارت با دونالد ملتزر
موضوع اصلی خودیاری، روابط و سبک زندگی - خودیاری روانی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 349
حجم فایل 9.61 مگابایت
کد کتاب 1855759535 , 1855759535

دانلود کتاب The Psycho-Analytical Process

10,000 تومان
فرآیند روانی- تحلیلی
موضوع اصلی روانشناسی - روان درمانی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 128 / 127
حجم فایل 2.50 مگابایت
کد کتاب 1855756684 , 1855756684
نوبت چاپ Revised Edition

دانلود کتاب The Collected Papers of Roger Money-Kyrle

10,000 تومان
مقالات گردآوری شده راجر مانی-کرل
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Karnac Books
تعداد صفحه 512 / 502
حجم فایل 7.87 MB
کد کتاب 1782202927 , 1782202927