نمایش 1–50 از 1520 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Beating Cancer with Nutrition

10,000 تومان
غلبه بر سرطان با تغذیه
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Nutrition Times Press
حجم فایل 14.11 مگابایت
کد کتاب 0963837206 , 0963837206

دانلود کتاب The Timing of Toxicological Studies to Support Clinical Trials

10,000 تومان
زمان‌بندی مطالعات سم‌شناسی برای حمایت از کارآزمایی‌های بالینی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer Netherlands
تعداد صفحه 150 / 151
حجم فایل 8.36 مگابایت
کد کتاب 9401114242 , 9401114242
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Time, Action and Cognition: Towards Bridging the Gap

10,000 تومان
زمان، عمل و شناخت: به سوی پر کردن شکاف
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer Netherlands
تعداد صفحه 408 / 402
حجم فایل 20.18 مگابایت
کد کتاب 9401735360 , 9401735360
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Search for Immortality

10,000 تومان
جستجوی جاودانگی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Time Life Education
تعداد صفحه 144 / 152
حجم فایل 34.09 مگابایت
کد کتاب 0809465337 , 0809465337

دانلود کتاب Partnerships in Practice: The GP’s Guide to Getting it Right First Time

10,000 تومان
مشارکت در عمل: راهنمای پزشک عمومی برای انجام صحیح آن برای اولین بار
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 71
حجم فایل 19.02 مگابایت
کد کتاب 1315348454 , 1315348454
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب ITSM: An Interactive Time Series Modelling Package for the PC

10,000 تومان
ITSM: بسته مدلسازی سری زمانی تعاملی برای رایانه شخصی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer-Verlag New York
تعداد صفحه 104 / 112
حجم فایل 6.06 مگابایت
کد کتاب 1461231167 , 1461231167
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Real-Time Integration Methods for Mechanical System Simulation

10,000 تومان
روشهای یکپارچه سازی بلادرنگ برای شبیه سازی سیستم مکانیکی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer-Verlag Berlin Heidelberg
تعداد صفحه 352 / 355
حجم فایل 12.49 مگابایت
کد کتاب 3642761615 , 3642761615
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Life Span Perspectives of Suicide: Time-Lines in the Suicide Process

10,000 تومان
چشم اندازهای طول عمر خودکشی: خطوط زمانی در فرآیند خودکشی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer US
تعداد صفحه 326 / 324
حجم فایل 32.90 مگابایت
کد کتاب 1489907262 , 1489907262
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The world within the world: A journey to the edge of space and time

10,000 تومان
دنیای درون جهان: سفری به لبه فضا و زمان
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
حجم فایل 1.05 مگابایت
کد کتاب 0585153698 , 0585153698

دانلود کتاب Hybrid Artificial Intelligence and IoT in Healthcare (Intelligent Systems Reference Library, 209)

10,000 تومان
هوش مصنوعی ترکیبی و اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی (کتابخانه مرجع سیستم های هوشمند، 209)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer
تعداد صفحه 344 / 341
حجم فایل 8.34 مگابایت
کد کتاب 9811629714 , 9811629714
نوبت چاپ 1st ed. 2021

دانلود کتاب Artificial Intelligence and Internet of Things: Applications in Smart Healthcare (Innovations in Big Data and Machine Learning)

10,000 تومان
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا: کاربردها در مراقبت های بهداشتی هوشمند (نوآوری در داده های بزرگ و یادگیری ماشینی)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 398 / 406
حجم فایل 16.88 مگابایت
کد کتاب 0367562944 , 0367562944
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Digital Health: Critical and Cross-Disciplinary Perspectives

10,000 تومان
سلامت دیجیتال: دیدگاه های انتقادی و بین رشته ای
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 178 / 179
حجم فایل 9.99 مگابایت
کد کتاب 1138123455 , 1138123455
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Digital Health: Scaling Healthcare to the World

10,000 تومان
سلامت دیجیتال: گسترش مراقبت های بهداشتی در جهان
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer International Publishing
تعداد صفحه 372
حجم فایل 9.49 مگابایت
کد کتاب 3319614460 , 3319614460
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Implementing an Electronic Medical Record System: Successes, Failures, Lessons

10,000 تومان
پیاده سازی سیستم پرونده الکترونیک پزشکی: موفقیت ها، شکست ها، درس ها
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 165
حجم فایل 3.93 مگابایت
کد کتاب 1138030295 , 1138030295

دانلود کتاب Disruptive Cooperation in Digital Health

10,000 تومان
همکاری مخرب در سلامت دیجیتال
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer International Publishing
تعداد صفحه 198
حجم فایل 3.46 مگابایت
کد کتاب 3319409808 , 3319409808
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5

10,000 تومان
مراقبت از نوزاد و کودک خردسال: از تولد تا 5 سالگی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Bantam
تعداد صفحه 960 / 962
حجم فایل 99.92 مگابایت
کد کتاب 1984817701 , 1984817701
نوبت چاپ 7

دانلود کتاب First Aid Fast for Babies and Children: Emergency Procedures for All Parents and Caregivers, 5th Edition

10,000 تومان
سریع کمک های اولیه برای نوزادان و کودکان: روش های اضطراری برای همه والدین و مراقبان، ویرایش پنجم
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر DK Publishing
تعداد صفحه 130
حجم فایل 22.45 مگابایت
کد کتاب 1465459529 , 1465459529
نوبت چاپ 5

دانلود کتاب The Activity Kit for Babies and Toddlers at Risk: How to Use Everyday Routines to Build Social and Communication Skills

10,000 تومان
کیت فعالیت برای نوزادان و کودکان نوپا در معرض خطر: نحوه استفاده از برنامه های روزمره برای ایجاد مهارت های اجتماعی و ارتباطی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر The Guilford Press
تعداد صفحه 240 / 258
حجم فایل 6.83 مگابایت
کد کتاب 146252091X , 146252091X
نوبت چاپ 1 Reprint

دانلود کتاب Oxford International Primary Geography: Student Book 4 (Oxford International Geography)

10,000 تومان
جغرافیای اولیه بین المللی آکسفورد: کتاب دانشجویی 4 (جغرافیای بین المللی آکسفورد)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر OUP Oxford
تعداد صفحه 48 / 52
حجم فایل 13.97 مگابایت
کد کتاب 0198310064 , 0198310064
نوبت چاپ UK ed.

دانلود کتاب Oxford International Primary Geography: Student Book 2 (Oxford International Geography)

10,000 تومان
جغرافیای اولیه بین المللی آکسفورد: کتاب دانشجویی 2 (جغرافیای بین المللی آکسفورد)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر OUP Oxford
تعداد صفحه 48 / 52
حجم فایل 11.46 مگابایت
کد کتاب 0198310048 , 0198310048
نوبت چاپ UK ed.

دانلود کتاب Oxford International Primary Geography: Student Book 3

10,000 تومان
جغرافیای اولیه بین‌المللی آکسفورد: کتاب دانشجویی 3
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 144 / 52
حجم فایل 13.45 مگابایت
کد کتاب 0198310056 , 0198310056
نوبت چاپ UK ed.

دانلود کتاب The Yoga Engineer’s Manual: The Anatomy and Mechanics of a Sustainable Practice

10,000 تومان
کتابچه راهنمای مهندس یوگا: آناتومی و مکانیک یک تمرین پایدار
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر North Atlantic Books
تعداد صفحه 349
حجم فایل 17.89 مگابایت
کد کتاب 1623176344 , 1623176344
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Alkaline Herbal Medicine: Reverse Disease and Heal the Electric Body

10,000 تومان
داروی گیاهی قلیایی: معکوس کردن بیماری و شفای بدن الکتریکی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 129
حجم فایل 2.71 مگابایت
کد کتاب 1535431660 , 1535431660

کتاب Gut Health Hacks: 200 Ways to Balance Your Gut Microbiome and Improve Your Health!

5,000 تومان
هک سلامت روده: 200 راه برای متعادل کردن میکروبیوم روده و بهبود سلامتی شما!
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Adams Media
حجم فایل 2.00 مگابایت
کد کتاب 1507216459 , 1507216459

دانلود کتاب The Mind of a Mnemonist – A Little Book about a Vast Memory

10,000 تومان
ذهن یک یادگار - کتابی کوچک در مورد یک خاطره وسیع
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harvard University Press
تعداد صفحه 169
حجم فایل 607 کیلوبایت
کد کتاب 0674576225 , 0674576225

دانلود کتاب Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health

10,000 تومان
شک محصول آنهاست: چگونه حمله صنعت به علم سلامت شما را تهدید می کند
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
حجم فایل 644 کیلوبایت
کد کتاب 019530067X , 019530067X

دانلود کتاب Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health

10,000 تومان
شک محصول آنهاست: چگونه حمله صنعت به علم سلامت شما را تهدید می کند
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 385
حجم فایل 2.24 مگابایت
کد کتاب 019530067X , 019530067X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Dynamics of the Singing Voice

10,000 تومان
دینامیک صدای آواز
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer
تعداد صفحه 244
حجم فایل 2.99 مگابایت
کد کتاب 3211887288 , 3211887288
نوبت چاپ 5th ed.

دانلود کتاب Voice Work: Art and Science in Changing Voices

10,000 تومان
کار صدا: هنر و علم در تغییر صداها
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 532
حجم فایل 6.73 مگابایت
کد کتاب 0470741074 , 0470741074
نوبت چاپ New

دانلود کتاب Mind: A Brief Introduction

10,000 تومان
ذهن: مقدمه ای کوتاه
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 336 / 337
حجم فایل 1.66 مگابایت
کد کتاب 0195157338 , 0195157338
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Yeast cell envelopes. Volume I : biochemistry, biophysics, and ultrastructure

10,000 تومان
پاکت سلولی مخمر. جلد اول: بیوشیمی، بیوفیزیک و فراساختار
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 134
حجم فایل 34.39 مگابایت
کد کتاب 1351077791 , 1351077791

دانلود کتاب How the Brain Works: The Facts Visually Explained

10,000 تومان
چگونه مغز کار می کند: حقایق به صورت بصری توضیح داده شده است
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر DK Penguin House
تعداد صفحه 224
حجم فایل 30.95 مگابایت
کد کتاب 1465489797 , 1465489797

دانلود کتاب Words Can Change Your Brain: 12 Conversation Strategies to Build Trust, Resolve Conflict, and Increase Intimacy

10,000 تومان
کلمات می توانند مغز شما را تغییر دهند: 12 استراتژی مکالمه برای ایجاد اعتماد، حل تعارض و افزایش صمیمیت
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Plume
تعداد صفحه 272
حجم فایل 1.10 مگابایت
کد کتاب 1101585706 , 1101585706

دانلود کتاب How God Changes Your Brain

10,000 تومان
چگونه خدا مغز شما را تغییر می دهد
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Ballantine Books
تعداد صفحه 198
حجم فایل 741 کیلوبایت
کد کتاب 0345503422 , 0345503422

دانلود کتاب Methods for Phase Diagram Determination

10,000 تومان
روشهای تعیین نمودار فاز
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Elsevier Science
تعداد صفحه 517
حجم فایل 24.07 مگابایت
کد کتاب 0080446299 , 0080446299

دانلود کتاب Sports Medicine for Football

10,000 تومان
پزشکی ورزشی برای فوتبال
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Meyer & Meyer Sport
تعداد صفحه 200
حجم فایل 5.36 مگابایت
کد کتاب 178255047X , 178255047X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Consumer Behavior, Organizational Development, and Electronic Commerce: Emerging Issues for Advancing Modern Socioeconomies (Advances in Electronic Commerce)

10,000 تومان
رفتار مصرف کننده، توسعه سازمانی و تجارت الکترونیک: مسائل نوظهور برای پیشبرد اقتصادهای اجتماعی مدرن (پیشرفت در تجارت الکترونیک)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Information Science Reference
تعداد صفحه 410
حجم فایل 7.33 مگابایت
کد کتاب 1605661279 , 1605661279

دانلود کتاب Business Basics for Dentists

10,000 تومان
مبانی کسب و کار برای دندانپزشکان
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Blackwell
تعداد صفحه 419
حجم فایل 6.62 مگابایت
کد کتاب 1118783360 , 1118783360

دانلود کتاب Rosenfeld in Retrospect: Essays on his Clinical Influence

10,000 تومان
روزنفلد در گذشته نگر: مقالاتی در مورد تأثیر بالینی او
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 176 / 166
حجم فایل 1.71 مگابایت
کد کتاب 0415461154 , 0415461154
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Infinite Question

10,000 تومان
سوال بی نهایت
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 152
حجم فایل 690 کیلوبایت
کد کتاب 0415473918 , 0415473918
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Dream, Phantasy and Art (The New Library of Psychoanlysis, 12)

10,000 تومان
رویا، فانتزی و هنر (کتابخانه جدید روانکاوی، 12)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 115
حجم فایل 868 کیلوبایت
کد کتاب 041501798X , 041501798X
نوبت چاپ 1

کتاب Reinventing American Health Care

5,000 تومان
اختراع مجدد مراقبت های بهداشتی آمریکایی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 7.23 مگابایت
کد کتاب 1610393465 , 1610393465

دانلود کتاب The Price We Pay: What Broke American Health Care–and How to Fix It

10,000 تومان
بهایی که ما می پردازیم: چه چیزی مراقبت های بهداشتی آمریکا را شکست - و چگونه آن را برطرف کنیم
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Bloomsbury Publishing
تعداد صفحه 288
حجم فایل 5.78 مگابایت
کد کتاب 1635574110 , 1635574110
نوبت چاپ Hardcover

دانلود کتاب Identification of Pathogenic Fungi, Second Edition

10,000 تومان
شناسایی قارچ های بیماری زا، ویرایش دوم
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Blackwell
تعداد صفحه 337
حجم فایل 21.10 مگابایت
کد کتاب 1444330705 , 1444330705

دانلود کتاب ADHD: What Everyone Needs to Know

10,000 تومان
ADHD: آنچه همه باید بدانند
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 217
حجم فایل 863 کیلوبایت
کد کتاب 0190223790 , 0190223790

دانلود کتاب A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Executive Function Impairments

10,000 تومان
درک جدیدی از ADHD در کودکان و بزرگسالان: اختلالات عملکرد اجرایی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 208
حجم فایل 280 کیلوبایت
کد کتاب 0415814251 , 0415814251
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب ADHD Does Not Exist

10,000 تومان
ADHD وجود ندارد
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر HarperWave
تعداد صفحه 336
حجم فایل 403 کیلوبایت
کد کتاب 006226673X , 006226673X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change

10,000 تومان
علامت شرم: ننگ بیماری روانی و دستور کار تغییر
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 350
حجم فایل 3.16 مگابایت
کد کتاب 1429459433 , 1429459433
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Unlocking the Potential of Patients With ADHD: A Model for Clinical Practice

10,000 تومان
باز کردن پتانسیل بیماران مبتلا به ADHD: مدلی برای تمرین بالینی
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 316 / 317
حجم فایل 18.52 مگابایت
کد کتاب 1433802384 , 1433802384
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب How to Live Longer and Stay Young for the Rest of Your Life: (With hardly any effort)

10,000 تومان
چگونه طولانی تر زندگی کنید و تا آخر عمر جوان بمانید: (بدون هیچ تلاشی)
موضوع اصلی دارو
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 239 کیلوبایت
کد کتاب 1898947376 , 1898947376