نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis III: Integration

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی III: ادغام
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 356
حجم فایل 12.81 مگابایت
کد کتاب 0821832980 , 0821832980

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis II: Continuity and Differentiation

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی II: تداوم و تمایز
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 418
حجم فایل 2.05 مگابایت
کد کتاب 0821820516 , 0821820516
نوبت چاپ 1st

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers, Sequences and Series

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی I: اعداد واقعی، دنباله ها و سری ها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 387
حجم فایل 15.07 MB
کد کتاب 0821820508 , 0821820508

دانلود کتاب Problems in mathematical analysis 3. Integration

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی 3. ادغام
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 356
حجم فایل 7.31 MB
کد کتاب 0821832980 , 0821832980
نوبت چاپ AMS

دانلود کتاب Problems in mathematical analysis 2. Continuity and differentiation

10,000 تومان
مسائل در تحلیل ریاضی 2. تداوم و تمایز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 401
حجم فایل 5.57 MB
کد کتاب 0821820516 , 0821820516
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers, Sequences and Series

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی I: اعداد واقعی، دنباله ها و سری ها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 387
حجم فایل 6.95 MB
کد کتاب 0821820508 , 0821820508
نوبت چاپ AMS