نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Storytelling Non-Profit: A practical guide to telling stories that raise money and awareness

10,000 تومان
داستان نویسی غیرانتفاعی: راهنمای عملی برای گفتن داستان هایی که باعث افزایش پول و آگاهی می شود
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Lockshin Consulting Inc
حجم فایل 1.86 MB
کد کتاب 0995089302 , 0995089302
نوبت چاپ 1