نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب The End of Jobs: Money, Meaning and Freedom Without the 9-to-5

5,000 تومان
پایان مشاغل: پول، معنا و آزادی بدون 9 تا 5
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 2.30 MB
کد کتاب 1619613360 , 1619613360

کتاب The End of Jobs: Money, Meaning and Freedom Without the 9-to-5

5,000 تومان
پایان مشاغل: پول، معنا و آزادی بدون 9 تا 5
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 1.39 MB
کد کتاب 1619613360 , 1619613360

کتاب The End of Jobs: Money, Meaning and Freedom Without the 9-to-5

5,000 تومان
پایان مشاغل: پول، معنا و آزادی بدون 9 تا 5
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Three Magnolia LLC
حجم فایل 2.16 MB
کد کتاب 1619613360 , 1619613360

کتاب The End of Jobs: Money, Meaning and Freedom Without the 9-to-5

5,000 تومان
پایان مشاغل: پول، معنا و آزادی بدون 9 تا 5
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 759 KB
کد کتاب 1619613360 , 1619613360