نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب America’s Bitter Pill: Money, Politics, Backroom Deals, and the Fight to Fix Our Broken Healthcare System

5,000 تومان
قرص تلخ آمریکا: پول، سیاست، معاملات پشت سر هم و مبارزه برای اصلاح سیستم بهداشتی خراب ما
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House
حجم فایل 2.13 MB
کد کتاب 0812996968 , 0812996968

کتاب America’s Bitter Pill: Money, Politics, Backroom Deals, and the Fight to Fix Our Broken Healthcare System

5,000 تومان
قرص تلخ آمریکا: پول، سیاست، معاملات پشت سر هم و مبارزه برای اصلاح سیستم بهداشتی خراب ما
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House
حجم فایل 2.13 MB
کد کتاب 0812996968 , 0812996968

کتاب America’s Bitter Pill: Money, Politics, Backroom Deals, and the Fight to Fix Our Broken Healthcare System

5,000 تومان
قرص تلخ آمریکا: پول، سیاست، معاملات پشت سر هم و مبارزه برای اصلاح سیستم بهداشتی خراب ما
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Publishing Group
حجم فایل 2.20 MB
کد کتاب 0812996968 , 0812996968