نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Differential Games: A Mathematical Theory with Applications to Warfare and Pursuit, Control and Optimization

10,000 تومان
بازی های دیفرانسیل: یک نظریه ریاضی با کاربرد در جنگ و تعقیب، کنترل و بهینه سازی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Dover Publications
تعداد صفحه 416 / 406
حجم فایل 17.55 MB
کد کتاب 0486406822 , 0486406822

دانلود کتاب Differential Games: A Mathematical Theory with Applications to Warfare and Pursuit, Control and Optimization

10,000 تومان
بازی های دیفرانسیل: یک نظریه ریاضی با کاربرد در جنگ و تعقیب، کنترل و بهینه سازی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Dover Publications
تعداد صفحه 416 / 208
حجم فایل 16.15 MB
کد کتاب 0486406822 , 0486406822