نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Debt, Democracy and the Welfare State: Are Modern Democracies Living on Borrowed Time and Money?

10,000 تومان
بدهی، دموکراسی و دولت رفاه: آیا دموکراسی های مدرن با زمان و پول قرض شده زندگی می کنند؟
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 122
حجم فایل 1.63 MB
کد کتاب 1349506885 , 1349506885