نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties

10,000 تومان
آینده سرمایه داری: مواجهه با اضطراب های جدید
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harper
تعداد صفحه 241
حجم فایل 642 KB
کد کتاب 0062748653 , 0062748653
نوبت چاپ Original retail

دانلود کتاب Exodus: How Migration is Changing Our World

10,000 تومان
Exodus: مهاجرت چگونه جهان ما را تغییر می دهد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 320 / 318
حجم فایل 1.22 MB
کد کتاب 0195398653 , 0195398653
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Understanding Civil War: Evidence and Analysis, Vol. 2–Europe, Central Asia, and Other Regions

10,000 تومان
درک جنگ داخلی: شواهد و تحلیل، جلد. 2--اروپا، آسیای مرکزی و سایر مناطق
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر World Bank Publications
تعداد صفحه 370
حجم فایل 3.58 MB
کد کتاب 0821360493 , 0821360493

دانلود کتاب Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places

10,000 تومان
جنگ‌ها، تفنگ‌ها و آرا: دموکراسی در مکان‌های خطرناک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harper
تعداد صفحه 264
حجم فایل 1022 KB
کد کتاب 006176650X , 006176650X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب How Economic Choices Will Determine Nigeria’s Future

10,000 تومان
چگونه انتخاب های اقتصادی آینده نیجریه را تعیین می کند
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 320 / 460
حجم فایل 1.63 MB
کد کتاب 0230583199 , 0230583199

دانلود کتاب Economic Policy Options for a Prosperous Nigeria

10,000 تومان
گزینه های سیاست اقتصادی برای نیجریه مرفه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 320 / 460
حجم فایل 3.45 MB
کد کتاب 0230542735 , 0230542735
نوبت چاپ First Edition

دانلود کتاب Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (World Bank Policy Research Reports)

10,000 تومان
شکستن تله درگیری: جنگ داخلی و سیاست توسعه (گزارش های تحقیقاتی سیاست بانک جهانی)
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 320 / 239
حجم فایل 942 KB
کد کتاب 0821354817 , 0821354817

دانلود کتاب The Plundered Planet: Why We Must–and How We Can–Manage Nature for Global Prosperity

10,000 تومان
سیاره غارت شده: چرا باید -- و چگونه می توانیم -- طبیعت را برای رفاه جهانی مدیریت کنیم
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 201
حجم فایل 663 KB
کد کتاب 0195395255 , 0195395255

دانلود کتاب Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World Economy

10,000 تومان
جهانی شدن، رشد و فقر: ساختن یک اقتصاد جهانی فراگیر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر A World Bank Publication
تعداد صفحه 192
حجم فایل 8.89 MB
کد کتاب 0195216083 , 0195216083
نوبت چاپ illustrated edition

دانلود کتاب The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It

10,000 تومان
بیلیون پایین: چرا فقیرترین کشورها در حال شکست هستند و چه کاری می توان در مورد آن انجام داد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 224 / 222
حجم فایل 1.04 MB
کد کتاب 143560959X , 143560959X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It

10,000 تومان
بیلیون پایین: چرا فقیرترین کشورها در حال شکست هستند و چه کاری می توان در مورد آن انجام داد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 492
حجم فایل 2.04 MB
کد کتاب 0195373383 , 0195373383

دانلود کتاب Zambia: Building Prosperity from Resource Wealth

10,000 تومان
زامبیا: ایجاد رفاه از منابع ثروت
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 448 / 481
حجم فایل 3.09 MB
کد کتاب 0199660603 , 0199660603

دانلود کتاب The Political Economy of Economic Growth in Africa, 1960-2000

10,000 تومان
اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی در آفریقا، 1960-2000
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 472 / 474
حجم فایل 3.20 MB
کد کتاب 0511367899 , 0511367899
نوبت چاپ 1