نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Full Employment and Social Justice: Solidarity and Sustainability

10,000 تومان
اشتغال کامل و عدالت اجتماعی: همبستگی و پایداری
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 269
حجم فایل 2.56 مگابایت
کد کتاب 3319663763 , 3319663763
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Job Guarantee: Toward True Full Employment

10,000 تومان
ضمانت شغلی: به سوی اشتغال کامل واقعی
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan US
تعداد صفحه 194
حجم فایل 1.22 مگابایت
کد کتاب 1137297999 , 1137297999
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Employment guarantee schemes: job creation and policy in developing countries and emerging markets

10,000 تومان
طرح های تضمین اشتغال: ایجاد شغل و سیاست در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 202
حجم فایل 1.68 مگابایت
کد کتاب 1137324775 , 1137324775

دانلود کتاب The Job Guarantee and Modern Money Theory: Realizing Keynes’s Labor Standard

10,000 تومان
تضمین شغل و نظریه پول مدرن: تحقق استاندارد کار کینز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 243
حجم فایل 2.75 MB
کد کتاب 3319464426 , 3319464426
نوبت چاپ 1