نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Big Money Thinks Small: Biases, Blind Spots, and Smarter Investing

10,000 تومان
پول بزرگ کوچک فکر می کند: سوگیری ها، نقاط کور و سرمایه گذاری هوشمندانه تر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Columbia University Press
تعداد صفحه 312 / 310
حجم فایل 9.48 MB
کد کتاب 0231175701 , 0231175701