نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Poker: Poker Math: Simple and Basic Poker Math To Help You Crush The Competition, Pile Up Money And Feel Like A Professional Poker Player (Poker, Poker … Beginners, Poker Strategies, Poker Odds)

5,000 تومان
پوکر: ریاضیات پوکر: ریاضیات ساده و ابتدایی پوکر به شما کمک می کند رقابت را شکست دهید، پول جمع کنید و احساس کنید که یک بازیکن حرفه ای پوکر هستید (پوکر، پوکر ... مبتدیان، استراتژی های پوکر، شانس پوکر)
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Amazon.com
حجم فایل 294 KB