نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Plutocrats united: campaign money, the Supreme Court, and the distortion of American elections

10,000 تومان
پلوتوکرات ها متحد شدند: پول مبارزات انتخاباتی، دادگاه عالی، و تحریف انتخابات آمریکا
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Yale University Press
تعداد صفحه 252
حجم فایل 2.95 MB
کد کتاب 0300216742 , 0300216742

دانلود کتاب Plutocrats united: campaign money, the Supreme Court, and the distortion of American elections

10,000 تومان
پلوتوکرات ها متحد شدند: پول مبارزات انتخاباتی، دادگاه عالی، و تحریف انتخابات آمریکا
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Yale University Press
حجم فایل 2.07 MB
کد کتاب 0472099213 , 0472099213

کتاب Plutocrats United: Campaign Money, The Supreme Court, and the Distortion of American Elections

5,000 تومان
Plutocrats United: Campaign Money، دادگاه عالی، و تحریف انتخابات آمریکا
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Yale University Press
حجم فایل 402 KB
کد کتاب 0300212453 , 0300212453

دانلود کتاب Plutocrats united : campaign money, the Supreme Court, and the distortion of American elections

10,000 تومان
پلوتوکرات ها متحد شدند: پول مبارزات انتخاباتی، دادگاه عالی، و تحریف انتخابات آمریکا
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Yale University Press
تعداد صفحه 241
حجم فایل 1.85 MB
کد کتاب 1061420140 , 1061420140

دانلود کتاب Plutocrats united : campaign money, the Supreme Court, and the distortion of American elections

10,000 تومان
پلوتوکرات ها متحد شدند: پول مبارزات انتخاباتی، دادگاه عالی، و تحریف انتخابات آمریکا
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Yale University Press
تعداد صفحه 241
حجم فایل 403 KB
کد کتاب 1061420140 , 1061420140