نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Debt, democracy and the welfare state: are modern democracies living on borrowed time and money?

10,000 تومان
بدهی، دموکراسی و دولت رفاه: آیا دموکراسی های مدرن با زمان و پول قرض گرفته شده زندگی می کنند؟
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 1 / 122
حجم فایل 1.67 MB
کد کتاب 1349506885 , 1349506885