نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The economics of money, banking, and financial markets

10,000 تومان
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Pearson Education
تعداد صفحه 733 / 743
حجم فایل 15.25 MB
کد کتاب 0134734203 , 0134734203
نوبت چاپ Business school edition, Fifth edition

دانلود کتاب The economics of money, banking, and financial markets

10,000 تومان
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Pearson Education
تعداد صفحه 724 / 745
حجم فایل 59.35 MB
کد کتاب 1292094184 , 1292094184
نوبت چاپ Eleventh edition, Global edition

دانلود کتاب The Economics of Money, Banking and Financial Markets

10,000 تومان
اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Pearson Education
تعداد صفحه 713 / 745
حجم فایل 58.69 MB
کد کتاب 1292094184 , 1292094184
نوبت چاپ Eleventh edition