نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Understanding Environmental Policy Convergence: The Power of Words, Rules and Money

10,000 تومان
درک همگرایی سیاست های زیست محیطی: قدرت کلمات، قوانین و پول
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 325 / 326
حجم فایل 3.31 MB
کد کتاب 1107037824 , 1107037824