درخواست حذف کتاب

در صورتی که ناشر یا نویسنده کتابی هستند که در سایت بلیان معرفی شده است یا جهت دانلود قرار داده شده است، از طریق این صفحه اطلاعات خود را ثبت نمایید و لینک دانلود کتاب را هم ثبت نمایید.

پس از ثبت این فرم، پشتیبانی بلیان با شما تماس خواهد گرفت و در صورت صحیح بودن اطلاعات، آن کتاب از سایت حذف خواهد شد.

ثبت درخواست حذف کتاب