نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب [ISO/IEC 27000:2018] Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary

5,000 تومان
[ISO/IEC 27000:2018] فناوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات - مرور کلی و واژگان

کتاب [ISO/IEC 27701:2019] Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines

5,000 تومان
[ISO/IEC 27701:2019] تکنیک های امنیتی - گسترش ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای مدیریت اطلاعات حریم خصوصی - الزامات و دستورالعمل ها