نمایش 1–50 از 7198 نتیجه

نمایش 12،24،36

Rice as Self: Japanese Identities Through Time

5,000 تومان
برنج به عنوان خود: هویت ژاپنی در گذر زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Princeton University Press
تعداد صفحه 200
حجم فایل 1.12 مگابایت
کد کتاب 1400820979 , 1400820979

دانلود کتاب Ahead of her time: Abby Kelley and the politics of anti-slavery

10,000 تومان
پیش از زمان خود: ابی کلی و سیاست ضد برده داری
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر W. W. Norton & Company
تعداد صفحه 436
حجم فایل 2.71 مگابایت
کد کتاب 1324000309 , 1324000309
نوبت چاپ Pbk. ed.

دانلود کتاب Space and time, matter and mind : the relationship between reality and space-time

10,000 تومان
فضا و زمان، ماده و ذهن: رابطه بین واقعیت و فضا-زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر World Scientific
تعداد صفحه 163 / 180
حجم فایل 19.03 مگابایت
کد کتاب 9810218516 , 9810218516

دانلود کتاب Managing monsters : six myths of our time

10,000 تومان
مدیریت هیولاها: شش اسطوره زمان ما
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House;Vintage
تعداد صفحه 104
حجم فایل 248 کیلوبایت
کد کتاب 0099433613 , 0099433613
نوبت چاپ [4th print.]

دانلود کتاب What Spacetime Explains: Metaphysical Essays on Space and Time

10,000 تومان
فضا-زمان چه چیزی را توضیح می دهد: مقالات متافیزیکی درباره مکان و زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 300 / 297
حجم فایل 13.23 مگابایت
کد کتاب 0521452619 , 0521452619
نوبت چاپ Revised

دانلود کتاب Timely Topics

10,000 تومان
موضوعات به موقع
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 242
حجم فایل 13.00 مگابایت
کد کتاب 1349392561 , 1349392561

دانلود کتاب Remapping Memory: The Politics of Time Space

10,000 تومان
نقشه برداری مجدد حافظه: سیاست فضای زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Minnesota Press
تعداد صفحه 256 / 281
حجم فایل 14.32 مگابایت
کد کتاب 0816624526 , 0816624526

دانلود کتاب Time and Exteriority: Aristotle, Heidegger, Derrida

10,000 تومان
زمان و بیرونی: ارسطو، هایدگر، دریدا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - فلسفه عمومی و متفرقه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Bucknell University Press
تعداد صفحه 225
حجم فایل 5.58 مگابایت
کد کتاب 0838752292 , 0838752292

دانلود کتاب The Books of Nature and Scripture: Recent Essays on Natural Philosophy, Theology and Biblical Criticism in the Netherlands of Spinoza’s Time and the British Isles of Newton’s Time

10,000 تومان
کتاب‌های طبیعت و کتاب مقدس: مقالات اخیر درباره فلسفه طبیعی، الهیات و نقد کتاب مقدس در هلند در زمان اسپینوزا و جزایر بریتانیا در زمان نیوتن
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer Netherlands
تعداد صفحه 230 / 243
حجم فایل 8.19 مگابایت
کد کتاب 9401732493 , 9401732493
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Zygmunt Zawirski: His Life and Work: With Selected Writings on Time, Logic and the Methodology of Science

10,000 تومان
زیگمونت زاویرسکی: زندگی و آثار او: با نوشته‌های برگزیده درباره زمان، منطق و روش‌شناسی علم
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer Netherlands
تعداد صفحه 384 / 392
حجم فایل 17.23 مگابایت
کد کتاب 9401107688 , 9401107688
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب A dictionary of basic Japanese grammar = 日本語基本文法辞典 / A dictionary of basic Japanese grammar = Nihongo kihon bunpō jiten

10,000 تومان
فرهنگ لغت گرامر پایه ژاپنی = فرهنگ لغت گرامر پایه ژاپنی / فرهنگ لغت گرامر پایه ژاپنی = Nihongo kihon bunpō jiten
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر The Japan Times
تعداد صفحه 644
حجم فایل 5.74 مگابایت
کد کتاب 4789004546 , 4789004546
نوبت چاپ 1st pbk. ed

دانلود کتاب The Short, Swift Time of Gods on Earth: The Hohokam Chronicles

10,000 تومان
زمان کوتاه و سریع خدایان روی زمین: تواریخ هوهوکام
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of California Press
تعداد صفحه 134
حجم فایل 655 کیلوبایت
کد کتاب 0520084683 , 0520084683

دانلود کتاب What Spacetime Explains: Metaphysical Essays on Space and Time

10,000 تومان
فضا-زمان چه چیزی را توضیح می دهد: مقالات متافیزیکی درباره مکان و زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 300
حجم فایل 2.58 مگابایت
کد کتاب 0521452619 , 0521452619
نوبت چاپ Revised

دانلود کتاب Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing

10,000 تومان
گفتمان، آگاهی و زمان: جریان و جابجایی تجربه آگاهانه در گفتار و نوشتن
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University Of Chicago Press
تعداد صفحه 333
حجم فایل 16.04 مگابایت
کد کتاب 0226100537 , 0226100537
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Time in the Black Experience (Contributions in Afro-American & African Studies)

10,000 تومان
Time in the Black Experience (مشارکت در مطالعات آفریقایی-آمریکایی و آفریقایی)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 248
حجم فایل 12.88 مگابایت
کد کتاب 0313291187 , 0313291187
نوبت چاپ First Edition

دانلود کتاب Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing

10,000 تومان
گفتمان، آگاهی و زمان: جریان و جابجایی تجربه آگاهانه در گفتار و نوشتن
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University Of Chicago Press
تعداد صفحه 392 / 334
حجم فایل 16.13 مگابایت
کد کتاب 0226100537 , 0226100537
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Trade Policy and Industrialization in Turbulent Times

10,000 تومان
سیاست تجاری و صنعتی شدن در دوران آشفته
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 592 / 588
حجم فایل 5.80 مگابایت
کد کتاب 0203070402 , 0203070402
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب A model of the universe: Space-time, probability, and decision

10,000 تومان
مدلی از جهان: فضا-زمان، احتمال و تصمیم
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 338
حجم فایل 2.30 مگابایت
کد کتاب 0198240538 , 0198240538
نوبت چاپ illustrated edition

دانلود کتاب The Mighty Chieftains

10,000 تومان
سرداران توانا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Time-Life Books
تعداد صفحه 184 / 192
حجم فایل 30.76 مگابایت
کد کتاب 0809494302 , 0809494302
نوبت چاپ 1st Edition

کتاب Boys Will Be Men: Masculinity in Troubled Times

5,000 تومان
پسران مرد خواهند بود: مردانگی در زمان‌های پر دردسر
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Paul S. Eriksson
تعداد صفحه 208
حجم فایل 5.26 مگابایت
کد کتاب 083971193X , 083971193X
نوبت چاپ 1st

دانلود کتاب Time : an essay

10,000 تومان
زمان: یک مقاله
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Blackwell Publishers
تعداد صفحه 216
حجم فایل 7.13 مگابایت
کد کتاب 063118922X , 063118922X

دانلود کتاب Boys Will Be Men: Masculinity in Troubled Times

10,000 تومان
پسران مرد خواهند بود: مردانگی در زمان‌های پر دردسر
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Paul S. Eriksson
تعداد صفحه 216
حجم فایل 22.38 مگابایت
کد کتاب 083971193X , 083971193X

دانلود کتاب The philosophy of time

10,000 تومان
فلسفه زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 236
حجم فایل 1.94 مگابایت
کد کتاب 0198239998 , 0198239998
نوبت چاپ Reprinted 2009 w druku na żądanie

دانلود کتاب The Philosophy of Time

10,000 تومان
فلسفه زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 230 / 236
حجم فایل 8.11 مگابایت
کد کتاب 0198239998 , 0198239998
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Metaphysics of Identity over Time

10,000 تومان
متافیزیک هویت در طول زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 232
حجم فایل 20.65 مگابایت
کد کتاب 1349391387 , 1349391387

دانلود کتاب The Indigenous Voice in World Politics: Since Time Immemorial

10,000 تومان
صدای بومی در سیاست جهانی: از زمان های بسیار قدیم
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر SAGE Publications Inc
تعداد صفحه 264
حجم فایل 12.38 مگابایت
کد کتاب 0803953348 , 0803953348

دانلود کتاب The Great Depression: America 1929-1941

10,000 تومان
رکود بزرگ: آمریکا 1929-1941
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books
تعداد صفحه 432
حجم فایل 2.67 مگابایت
کد کتاب 0812923278 , 0812923278

دانلود کتاب The Great Depression: America, 1929-1941

10,000 تومان
رکود بزرگ: آمریکا، 1929-1941
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books
حجم فایل 2.68 مگابایت
کد کتاب 0812923278 , 0812923278

دانلود کتاب The Great Depression: America, 1929-1941

10,000 تومان
رکود بزرگ: آمریکا، 1929-1941
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books
حجم فایل 2.68 مگابایت
کد کتاب 0812923278 , 0812923278

دانلود کتاب The Great Depression: America, 1929-1941

10,000 تومان
رکود بزرگ: آمریکا، 1929-1941
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books
حجم فایل 3.59 مگابایت
کد کتاب 0812923278 , 0812923278

دانلود کتاب Demosthenes and his time: a study in defeat

10,000 تومان
دموستنس و زمانش: مطالعه در شکست
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 353
حجم فایل 8.36 مگابایت
کد کتاب 0195079280 , 0195079280

دانلود کتاب The American military tradition: from colonial times to the present

10,000 تومان
سنت نظامی آمریکا: از دوران استعمار تا امروز
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر SR Books
حجم فایل 1.22 مگابایت
کد کتاب 084202381X , 084202381X

دانلود کتاب Injustice and restitution: the ordinance of time

10,000 تومان
بی عدالتی و استرداد: حکم زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر SUNY Press
حجم فایل 767 کیلوبایت
کد کتاب 0791416704 , 0791416704

دانلود کتاب Eternity and Time’s Flow (S U N Y Series in Philosophy)

10,000 تومان
جریان ابدیت و زمان (سریال S U N Y در فلسفه)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - فلسفه عمومی و متفرقه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر State Univ of New York Pr
حجم فایل 1.10 مگابایت
کد کتاب 0791416003 , 0791416003

دانلود کتاب Language and Time

10,000 تومان
زبان و زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 273
حجم فایل 17.18 مگابایت
کد کتاب 0195155947 , 0195155947

دانلود کتاب The Philosophy of Time

10,000 تومان
فلسفه زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 146
حجم فایل 1.20 مگابایت
کد کتاب 0198239998 , 0198239998

دانلود کتاب Iurii Trifonov: Unity through Time

10,000 تومان
یوری تریفونوف: وحدت در گذر زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 260
حجم فایل 4.68 مگابایت
کد کتاب 0521419476 , 0521419476

دانلود کتاب Demosthenes and His Time: A Study in Defeat

10,000 تومان
دموستنس و زمان او: مطالعه ای در شکست
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 353
حجم فایل 8.24 مگابایت
کد کتاب 0195079280 , 0195079280

دانلود کتاب Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory

10,000 تومان
زمان، کار و سلطه اجتماعی: تفسیری دوباره از نظریه انتقادی مارکس
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 438 / 221
حجم فایل 80.75 مگابایت
کد کتاب 0521565405 , 0521565405

دانلود کتاب Demosthenes and His Time: A Study in Defeat

10,000 تومان
دموستنس و زمان او: مطالعه ای در شکست
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 352 / 353
حجم فایل 25.02 مگابایت
کد کتاب 0195079280 , 0195079280

دانلود کتاب Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory

10,000 تومان
زمان، کار و سلطه اجتماعی: تفسیری دوباره از نظریه انتقادی مارکس
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 438
حجم فایل 8.76 مگابایت
کد کتاب 0521391571 , 0521391571

دانلود کتاب Language and Time

10,000 تومان
زبان و زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 273
حجم فایل 3.78 مگابایت
کد کتاب 0195155947 , 0195155947

دانلود کتاب As Time Goes By: Tense and Universal Grammar

10,000 تومان
As Time Goes By: Tense and Universal Grammar
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر MIT Press
تعداد صفحه 245
حجم فایل 777 کیلوبایت
کد کتاب 0585367299 , 0585367299

دانلود کتاب Being in Time: Selves and Narrators in Philosophy and Literature (Ideas)

10,000 تومان
بودن در زمان: خود و راویان در فلسفه و ادبیات (ایده ها)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 200 / 201
حجم فایل 911 کیلوبایت
کد کتاب 041507195X , 041507195X
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Demosthenes and His Time: A Study in Defeat

10,000 تومان
دموستنس و زمان او: مطالعه ای در شکست
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 352 / 353
حجم فایل 24.08 مگابایت
کد کتاب 0195079280 , 0195079280

دانلود کتاب The Metaphysics of Identity over Time

10,000 تومان
متافیزیک هویت در طول زمان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 228 / 236
حجم فایل 8.51 مگابایت
کد کتاب 0333593510 , 0333593510

دانلود کتاب Time: An Essay

10,000 تومان
زمان: یک مقاله
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - فلسفه اروپایی و آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Blackwell Publishers
تعداد صفحه 232
حجم فایل 2.54 مگابایت
کد کتاب 063118922X , 063118922X

دانلود کتاب Time and Transcendence: Secular History, the Catholic Reaction and the Rediscovery of the Future

10,000 تومان
زمان و تعالی: تاریخ سکولار، واکنش کاتولیک و کشف مجدد آینده
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer Netherlands
تعداد صفحه 309 / 315
حجم فایل 7.71 مگابایت
کد کتاب 9401125082 , 9401125082
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Do or die : [for the first time, members of L.A.’s most notorious teenage gangs – the Crips and the Bloods – speak for themselves]

10,000 تومان
انجام بده یا بمیر: [برای اولین بار، اعضای بدنام ترین باندهای نوجوان لس آنجلس - Crips and the Bloods - برای خودشان صحبت می کنند]
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - علوم اجتماعی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harper Perennial
تعداد صفحه 277 / 281
حجم فایل 5.88 مگابایت
کد کتاب 0060922915 , 0060922915

دانلود کتاب Time and Transcendence: Secular History, the Catholic Reaction, and the Rediscovery of the Future

10,000 تومان
زمان و تعالی: تاریخ سکولار، واکنش کاتولیک، و کشف مجدد آینده
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer
تعداد صفحه 316
حجم فایل 40.34 مگابایت
کد کتاب 9401125082 , 9401125082