نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب How charts lie: getting smarter about visual information

5,000 تومان
نمودارها چگونه دروغ می گویند: هوشمندتر شدن در مورد اطلاعات بصری