نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Collected Works of Chogyam Trungpa, Volume 7: The Art of Calligraphy (excerpts)-Dharma Art-Visual Dharma (excerpts)-Selected Poems-Selected Writings

10,000 تومان
مجموعه آثار چوگیام ترونگپا، جلد 7: هنر خوشنویسی (گزیده) - هنر دارما - دارما تجسمی (گزیده) - اشعار برگزیده - منتخب نوشته‌ها

دانلود کتاب The Collected Works of Chogyam Trungpa, Volume 6: Glimpses of Space-Orderly Chaos-Secret Beyond Thought-The Tibetan Book of the Dead: Commentary-Transcending Madness-Selected Writings

10,000 تومان
مجموعه آثار چوگیام ترونگپا، جلد 6: نگاه اجمالی به فضا - هرج و مرج منظم - راز فراتر از فکر - کتاب تبتی مردگان: تفسیر - فراتر از جنون - نوشته های برگزیده

دانلود کتاب The Collected Works of Chogyam Trungpa, Volume 1: Born in Tibet – Meditation in Action – Mudra – Selected Writings

10,000 تومان
مجموعه آثار چوگیام ترونگپا، جلد 1: متولد تبت - مدیتیشن در عمل - مودرا - نوشته های برگزیده