نمایش 1–24 از 30 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب An introduction to Buddhism: [teachings on the Four noble truths, ”The eight verses on training the mind” and the ”Lamp for the path to enlightenment”]

10,000 تومان
مقدمه‌ای بر بودیسم: [آموزه‌های چهار حقیقت شریف، «هشت آیه در تربیت ذهن» و «چراغ راه روشنگری»]

دانلود کتاب The Collected Works of Chögyam Trungpa, Volume 8: Great Eastern Sun – Shambhala – Selected Writings

10,000 تومان
مجموعه آثار Chögyam Trungpa، جلد 8: خورشید بزرگ شرقی - شامبالا - نوشته های برگزیده