نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Self-Learning Blueprint: A Strategic Plan to Break Down Complex Topics, Comprehend Deeply, and Teach Yourself Anything (Learning how to Learn Book 3)

10,000 تومان
طرح اولیه خودآموزی: یک برنامه استراتژیک برای شکستن موضوعات پیچیده، درک عمیق و آموزش هر چیزی به خودتان (یادگیری نحوه یادگیری کتاب 3)

دانلود کتاب The coaching manual: the definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching

10,000 تومان
کتابچه راهنمای کوچینگ: راهنمای قطعی فرآیند، اصول و مهارت های مربیگری شخصی

دانلود کتاب I Could Do Anything If I Only Knew What It Was: How to Discover What You Really Want and How to Get It

10,000 تومان
من می توانستم هر کاری انجام دهم اگر فقط می دانستم چیست: چگونه کشف کنم که واقعاً چه می خواهید و چگونه به آن برسم

کتاب Unfuck Your Worth: Overcome Your Money Emotions, Value Your Own Labor, and Manage Financial Freak-Outs in a Capitalist Hellscape (5-Minute Therapy)

5,000 تومان
ارزش خود را از بین ببرید: بر احساسات پولی خود غلبه کنید، برای کار خود ارزش قائل شوید و مشکلات مالی را در یک منظر جهنمی سرمایه داری مدیریت کنید (درمان 5 دقیقه ای)

دانلود کتاب How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships

10,000 تومان
چگونه با هر کسی صحبت کنیم: 92 ترفند کوچک برای موفقیت بزرگ در روابط