نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب How to Win Friends and Influence People in the Digital Age

5,000 تومان
چگونه در عصر دیجیتال دوستان به دست آوریم و بر مردم تأثیر بگذاریم

دانلود کتاب Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked

10,000 تومان
مقاومت ناپذیر: ظهور فناوری اعتیاد آور و کسب و کار درگیر نگه داشتن ما

دانلود کتاب The Phone Addiction Workbook: How to Identify Smartphone Dependency, Stop Compulsive Behavior and Develop a Healthy Relationship with Your Devices

10,000 تومان
کتاب کار اعتیاد به تلفن: چگونه وابستگی به تلفن هوشمند را شناسایی کنیم، رفتار اجباری را متوقف کنیم و با دستگاه خود رابطه سالمی ایجاد کنیم.

کتاب The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World

5,000 تومان
بازی طولانی: چگونه در دنیای کوتاه مدت یک متفکر بلند مدت باشیم