نمایش 1–24 از 102 نتیجه

نمایش 12،24،36

Writing Picture Books Revised and Expanded Edition: A Hands-On Guide from Story Creation to Publication

5,000 تومان
دانلود کتاب Writing Picture Books Revised and Expanded Edition: A Hands-On Guide from Story Creation to Publication

کتاب Seriously Curious: The Facts and Figures That Turn Our World Upside Down

5,000 تومان
به طور جدی کنجکاو: حقایق و ارقامی که دنیای ما را وارونه می کنند

دانلود کتاب Can I Tell You About Adoption?: A Guide for Friends, Family and Professionals

10,000 تومان
آیا می توانم درباره فرزندخواندگی به شما بگویم؟: راهنمای دوستان، خانواده و متخصصان

دانلود کتاب The Scott Foresman Handbook for Writers: Pearson New International Edition

10,000 تومان
کتاب راهنمای اسکات فورسمن برای نویسندگان: نسخه بین المللی جدید پیرسون

دانلود کتاب German Pen Pals Made Easy (11-14 yr olds) – A Fun Way to Write German and Make a New Friend

10,000 تومان
دوستان قلم آلمانی آسان ساخته شده اند (11 تا 14 سال) - روشی جالب برای نوشتن آلمانی و ایجاد یک دوست جدید

دانلود کتاب English as a Lingua Franca in Higher Education: A Longitudinal Study of Classroom Discourse (Trends in Applied Linguistics)

10,000 تومان
انگلیسی به عنوان یک زبان در آموزش عالی: مطالعه طولی گفتمان کلاس درس (روندها در زبان شناسی کاربردی)