نمایش 1–24 از 73 نتیجه

نمایش 12،24،36

Cognitive Behavior Therapy of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment

5,000 تومان
دانلود کتاب Cognitive Behavior Therapy of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment

کتاب Design Your Best Year Ever, A Proven Formula for Achieving Big Goals

5,000 تومان
بهترین سال خود را طراحی کنید، یک فرمول اثبات شده برای دستیابی به اهداف بزرگ

کتاب Healthy Boundaries: How to Set Strong Boundaries, Say No Without Guilt, and Maintain Good Relationships With Your Parents, Family, and Friends

5,000 تومان
مرزهای سالم: چگونه مرزهای قوی تعیین کنید، بدون احساس گناه نه بگویید و روابط خوبی با والدین، خانواده و دوستان خود حفظ کنید

کتاب Friends and Lovers: How to Create the Relationships You Want

5,000 تومان
دوستان و عاشقان: چگونه روابطی را که می خواهید ایجاد کنید

دانلود کتاب CBT for Chronic Pain and Psychological Well-Being: A Skills Training Manual Integrating DBT, ACT, Behavioral Activation and Motivational Interviewing

10,000 تومان
CBT برای درد مزمن و بهزیستی روانشناختی: کتابچه راهنمای مهارت‌آموزی با ادغام DBT، ACT، فعال‌سازی رفتاری و مصاحبه انگیزشی

دانلود کتاب Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life

10,000 تومان
حواس پرتی: چگونه توجه خود را کنترل کنید و زندگی خود را انتخاب کنید