نمایش 1–50 از 2032 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Ahead of her time: Abby Kelley and the politics of anti-slavery

10,000 تومان
پیش از زمان خود: ابی کلی و سیاست ضد برده داری
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر W. W. Norton & Company
تعداد صفحه 436
حجم فایل 2.71 مگابایت
کد کتاب 1324000309 , 1324000309
نوبت چاپ Pbk. ed.

دانلود کتاب Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory

10,000 تومان
زمان، کار و سلطه اجتماعی: تفسیری دوباره از نظریه انتقادی مارکس
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 438 / 221
حجم فایل 80.75 مگابایت
کد کتاب 0521565405 , 0521565405

دانلود کتاب Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory

10,000 تومان
زمان، کار و سلطه اجتماعی: تفسیری دوباره از نظریه انتقادی مارکس
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 438
حجم فایل 8.76 مگابایت
کد کتاب 0521391571 , 0521391571

دانلود کتاب The Heavens Are Falling: The Scientific Prediction of Catastrophes in Our Time

10,000 تومان
آسمان ها سقوط می کنند: پیش بینی علمی فجایع در زمان ما
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer US
تعداد صفحه 320 / 322
حجم فایل 7.10 مگابایت
کد کتاب 1489960244 , 1489960244
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Age of Diminished Expectations, Third Edition

10,000 تومان
عصر انتظارات کاهش یافته، چاپ سوم
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر The MIT Press
تعداد صفحه 240
حجم فایل 1.91 مگابایت
کد کتاب 0585002770 , 0585002770
نوبت چاپ 3

دانلود کتاب Get What’s Yours: The Secrets to Maxing Out Your Social Security

10,000 تومان
آنچه مال شماست را دریافت کنید: رازهایی برای به حداکثر رساندن امنیت اجتماعی خود
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Simon & Schuster
تعداد صفحه 384
حجم فایل 1.76 مگابایت
کد کتاب 1501144766 , 1501144766

دانلود کتاب The Next Civil War: Dispatches from the American Future

10,000 تومان
جنگ داخلی بعدی: اعزام هایی از آینده آمریکا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Avid Reader Press / Simon & Schuster
تعداد صفحه 256
حجم فایل 3.37 مگابایت
کد کتاب 1982123214 , 1982123214

دانلود کتاب Corruption in the Public Sector: An International Perspective

10,000 تومان
فساد در بخش عمومی: یک دیدگاه بین المللی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Emerald Publishing
تعداد صفحه 163
حجم فایل 4.57 مگابایت
کد کتاب 1839096446 , 1839096446

دانلود کتاب Digital democracy, analogue politics: how the Internet era is transforming Kenya

10,000 تومان
دموکراسی دیجیتال، سیاست آنالوگ: چگونه عصر اینترنت در حال دگرگونی کنیا است
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Zed Books
حجم فایل 1.50 مگابایت
کد کتاب 1786994313 , 1786994313

دانلود کتاب Value

10,000 تومان
ارزش
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Polity Press
حجم فایل 233 کیلوبایت
کد کتاب 1509535667 , 1509535667

دانلود کتاب The Resilience Dividend: Being Strong in a World Where Things Go Wrong

10,000 تومان
سود تاب آوری: قوی بودن در جهانی که همه چیز اشتباه می شود
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر PublicAffairs
تعداد صفحه 384
حجم فایل 4.65 مگابایت
کد کتاب 1610394704 , 1610394704

دانلود کتاب The Anarchist Handbook

10,000 تومان
کتاب راهنمای آنارشیست
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
حجم فایل 465 کیلوبایت
کد کتاب 8748719625 , 8748719625

کتاب Water A Biography

5,000 تومان
آب زندگینامه
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Digital Inc.
تعداد صفحه 725
حجم فایل 11.31 مگابایت
کد کتاب 1524748242 , 1524748242
نوبت چاپ 7

دانلود کتاب The Open-Source Everything Manifesto: Transparency, Truth, and Trust

10,000 تومان
مانیفست همه چیز منبع باز: شفافیت، حقیقت و اعتماد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر EVOLVER EDITIONS
تعداد صفحه 240
حجم فایل 3.79 مگابایت
کد کتاب 1583944435 , 1583944435

دانلود کتاب The Enablers – How the West Supports Kleptocrats and Corruption Endangering Our Democracy

10,000 تومان
توانمندسازان - چگونه غرب از کلپتوکرات ها و فساد حمایت می کند که دموکراسی ما را به خطر می اندازد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Rowman & Littlefield Publishers
تعداد صفحه 216
حجم فایل 536 کیلوبایت
کد کتاب 1538162830 , 1538162830
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union

10,000 تومان
آخرین امپراتوری: روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Basic Books
تعداد صفحه 520
حجم فایل 2.20 مگابایت
کد کتاب 0465056962 , 0465056962
نوبت چاپ 1st Edition, 1st Printing

کتاب Three Days at Camp David: How a Secret Meeting in 1971 Transformed the Global Economy

5,000 تومان
سه روز در کمپ دیوید: چگونه یک جلسه محرمانه در سال 1971 اقتصاد جهانی را متحول کرد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harper
تعداد صفحه 363
حجم فایل 9.95 مگابایت
کد کتاب 158019575X , 158019575X

دانلود کتاب The bankers’ new clothes : what’s wrong with banking and what to do about it

10,000 تومان
لباس جدید بانکداران: چه مشکلی در بانکداری وجود دارد و چه باید کرد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Princeton University Press
تعداد صفحه 424 / 421
حجم فایل 8.39 مگابایت
کد کتاب 0691156840 , 0691156840
نوبت چاپ Updated edition with a New Preface by the authors

دانلود کتاب The bankers’ new clothes : what’s wrong with banking and what to do about it

10,000 تومان
لباس جدید بانکداران: چه مشکلی در بانکداری وجود دارد و چه باید کرد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Princeton University Press
حجم فایل 2.29 مگابایت
کد کتاب 1400898943 , 1400898943

دانلود کتاب The bankers’ new clothes: What’s wrong with banking and what to do about it

10,000 تومان
لباس جدید بانکداران: بانکداری چه اشکالی دارد و چه باید کرد؟
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Princeton University Press
تعداد صفحه 392
حجم فایل 1.32 مگابایت
کد کتاب 0691156840 , 0691156840

دانلود کتاب The New Climate War

10,000 تومان
جنگ آب و هوای جدید
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر PublicAffairs
حجم فایل 4.26 مگابایت
کد کتاب 1541758234 , 1541758234

دانلود کتاب Offshore Financial Centres and the Law: Suspect Wealth in British Overseas Territories

10,000 تومان
مراکز مالی فراساحلی و قانون: ثروت مشکوک در سرزمین های خارج از کشور بریتانیا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 221
حجم فایل 2.03 مگابایت
کد کتاب 100312786X , 100312786X

کتاب The Great Reset: Joe Biden and the Rise of Twenty-First-Century Fascism

5,000 تومان
تنظیم مجدد بزرگ: جو بایدن و ظهور فاشیسم قرن بیست و یکم
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Forefront Books
حجم فایل 2.33 مگابایت
کد کتاب 1637630603 , 1637630603

دانلود کتاب In Deep: The FBI, the CIA, and the Truth about America’s “Deep State”

10,000 تومان
در عمق: اف‌بی‌آی، سیا، و حقیقت در مورد "دولت عمیق" آمریکا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر W. W. Norton Company
تعداد صفحه 352
حجم فایل 6.94 مگابایت
کد کتاب 1324003545 , 1324003545

دانلود کتاب History of the Deep State

10,000 تومان
تاریخچه ایالت عمیق
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Independently published
تعداد صفحه 209
حجم فایل 2.00 مگابایت
کد کتاب 1983287334 , 1983287334
نوبت چاپ Paperback

دانلود کتاب The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government

10,000 تومان
دولت عمیق: سقوط قانون اساسی و ظهور یک دولت در سایه
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Viking
تعداد صفحه 320
حجم فایل 735 کیلوبایت
کد کتاب 0698186923 , 0698186923

کتاب The Secret Empire: The Hidden Truth Behind the Power Elite and the Knights of the New World Order

5,000 تومان
امپراتوری مخفی: حقیقت پنهان پشت نخبگان قدرت و شوالیه های نظم نوین جهانی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر #PrB.rating#3.75
حجم فایل 141 کیلوبایت

کتاب Ndtv Frauds

5,000 تومان
کلاهبرداری های Ndtv
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر On Demand Publishing LLC-Create Space
حجم فایل 174 کیلوبایت
کد کتاب 9681680219 , 9681680219

دانلود کتاب Stress Test: Reflections on Financial Crises

10,000 تومان
تست استرس: تاملی در مورد بحران های مالی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Crown
تعداد صفحه 592
حجم فایل 2.51 مگابایت
کد کتاب 0804138591 , 0804138591

دانلود کتاب Saving the Media: Capitalism, Crowdfunding, and Democracy

10,000 تومان
نجات رسانه ها: سرمایه داری، تامین مالی جمعی و دموکراسی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harvard University Press
تعداد صفحه 133
حجم فایل 1.36 مگابایت
کد کتاب 0674968719 , 0674968719

دانلود کتاب Monopolized: Life in the Age of Corporate Power

10,000 تومان
انحصار: زندگی در عصر قدرت شرکت
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر The New Press
حجم فایل 652 کیلوبایت
کد کتاب 1620975424 , 1620975424

دانلود کتاب Reconstructing Democracy: How Citizens Are Building from the Ground Up

10,000 تومان
بازسازی دموکراسی: چگونه شهروندان از پایه می سازند
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harvard University Press
تعداد صفحه 120
حجم فایل 1.73 مگابایت
کد کتاب 0674244621 , 0674244621

دانلود کتاب Saving the Media: Capitalism, Crowdfunding, and Democracy

10,000 تومان
نجات رسانه ها: سرمایه داری، تامین مالی جمعی و دموکراسی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harvard University Press
حجم فایل 294 کیلوبایت
کد کتاب 0674659759 , 0674659759

دانلود کتاب Against the Market: Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique

10,000 تومان
در مقابل بازار: اقتصاد سیاسی، سوسیالیسم بازار و نقد مارکسیستی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Verso
تعداد صفحه 276 / 280
حجم فایل 7.38 مگابایت
کد کتاب 0860916065 , 0860916065

دانلود کتاب Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance

10,000 تومان
رکود جهانی: اقتصاد و سیاست بحران و مقاومت
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر PM Press
تعداد صفحه 249
حجم فایل 840 کیلوبایت
کد کتاب 1604863323 , 1604863323

دانلود کتاب Protecting the president: an inside account of the troubled Secret Service in an era of evolving threats

10,000 تومان
حفاظت از رئیس جمهور: گزارشی درونی از سرویس مخفی مشکل دار در عصر تهدیدات در حال تحول
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر WND Books
حجم فایل 234 کیلوبایت
کد کتاب 1944229876 , 1944229876

دانلود کتاب Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us

10,000 تومان
تحریک شده: چگونه چپ در مورد نفرت رشد می کند و می خواهد ما را ساکت کند
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Center Street
تعداد صفحه 304
حجم فایل 4.79 مگابایت
کد کتاب 154608603X , 154608603X
نوبت چاپ Original retail

دانلود کتاب Exonerated: The Failed Takedown of President Donald Trump by the Swamp

10,000 تومان
تبرئه شده: سرنگونی ناموفق رئیس جمهور دونالد ترامپ توسط باتلاق
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Post Hill Press
تعداد صفحه 224
حجم فایل 569 کیلوبایت
کد کتاب 1642933414 , 1642933414
نوبت چاپ Original retail

دانلود کتاب Spygate: The Attempted Sabotage of Donald J. Trump

10,000 تومان
Spygate: تلاش برای خرابکاری دونالد جی ترامپ
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Post Hill Press
حجم فایل 461 کیلوبایت
کد کتاب 1642930989 , 1642930989

دانلود کتاب The Fight: A Secret Service Agent’s Inside Account of Security Failings and the Political Machine

10,000 تومان
مبارزه: گزارش درونی یک مامور سرویس مخفی از نقص های امنیتی و ماشین سیاسی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر St. Martin’s Press
تعداد صفحه 240
حجم فایل 573 کیلوبایت
کد کتاب 1250082986 , 1250082986

دانلود کتاب The People Vs. Barack Obama: The Criminal Case Against the Obama Administration

10,000 تومان
مردم در مقابل باراک اوباما: پرونده جنایی علیه دولت اوباما
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Threshold Editions
تعداد صفحه 304
حجم فایل 1.56 مگابایت
کد کتاب 1476765138 , 1476765138

دانلود کتاب Life Inside the Bubble: Why a Top-Ranked Secret Service Agent Walked Away from It All

10,000 تومان
زندگی درون حباب: چرا یک مامور سرویس مخفی رتبه برتر از همه چیز دور شد؟
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر WND Books
تعداد صفحه 208
حجم فایل 3.33 مگابایت
کد کتاب 1938067363 , 1938067363

دانلود کتاب Liberty and Tyranny: A Conservative Manifesto

10,000 تومان
آزادی و استبداد: مانیفست محافظه کار
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Threshold Editions
تعداد صفحه 253
حجم فایل 1.90 مگابایت
کد کتاب 1439164746 , 1439164746
نوبت چاپ 1 Reprint

کتاب If Then: How Simulmatics Corporation Invented the Future

5,000 تومان
اگر آنوقت: چگونه شرکت Simulmatics آینده را اختراع کرد
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Liveright Publishing Corporation
حجم فایل 2.50 مگابایت
کد کتاب 1631496107 , 1631496107

دانلود کتاب The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future of the World

10,000 تومان
اسطوره سرمایه داری چینی: کارگر، کارخانه و آینده جهان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر St. Martin's Press
تعداد صفحه 288
حجم فایل 14.59 مگابایت
کد کتاب 1250089379 , 1250089379

دانلود کتاب The looting machine: warlords, tycoons, smugglers and the systematic theft of Africa’s wealth

10,000 تومان
ماشین غارت: جنگ سالاران، سرمایه گذاران، قاچاقچیان و سرقت سیستماتیک ثروت آفریقا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر HarperCollins Publishers;William Collins
حجم فایل 2.15 مگابایت
کد کتاب 0007523114 , 0007523114
نوبت چاپ William Collins paperback edition

دانلود کتاب Shadow Network

10,000 تومان
شبکه سایه
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Bloomsbury Publishing
حجم فایل 18.02 مگابایت
کد کتاب 2863515225 , 2863515225

دانلود کتاب The Populist’s Guide to 2020: A New Right and New Left are Rising

10,000 تومان
راهنمای پوپولیست برای 2020: یک راست جدید و چپ جدید در حال ظهور هستند
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Strong Arm Press
تعداد صفحه 244
حجم فایل 264 کیلوبایت
کد کتاب 1947492454 , 1947492454
نوبت چاپ Retail

دانلود کتاب The Chapo Guide to Revolution: A Manifesto Against Logic, Facts, and Reason

10,000 تومان
راهنمای چاپو برای انقلاب: مانیفست علیه منطق، حقایق و عقل
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Touchstone
تعداد صفحه 304
حجم فایل 9.56 مگابایت
کد کتاب 1501187287 , 1501187287
نوبت چاپ Hardcover

دانلود کتاب The world system and the Earth system: global socioenvironmental change and sustainability since the Neolithic

10,000 تومان
سیستم جهانی و سیستم زمین: تغییرات اجتماعی و محیطی جهانی و پایداری از دوران نوسنگی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - دولت و سیاست
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Walnut Creek CA : Left Coast Press
تعداد صفحه 368 / 405
حجم فایل 105.67 مگابایت
کد کتاب 1598741012 , 1598741012