نمایش 1–50 از 551 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Belated Travelers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution

10,000 تومان
مسافران تاخیری: شرق شناسی در عصر انحلال استعمار
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Duke Univ Pr
تعداد صفحه 176 / 180
حجم فایل 7.58 مگابایت
کد کتاب 0822314711 , 0822314711

دانلود کتاب Penelope Voyages: Women and Travel in the British Literary Tradition

10,000 تومان
سفرهای پنه لوپه: زنان و سفر در سنت ادبی بریتانیا
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cornell University Press
تعداد صفحه 288 / 292
حجم فایل 73.88 مگابایت
کد کتاب 0801499135 , 0801499135

دانلود کتاب Investigating Powell’s A Dance to the Music of Time

10,000 تومان
بررسی رقص پاول با موسیقی زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 233
حجم فایل 22.38 مگابایت
کد کتاب 1349232866 , 1349232866
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Colonial American Travel Narratives (Penguin Classics)

10,000 تومان
روایت‌های سفر آمریکایی استعماری (کلاسیک پنگوئن)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 384 / 386
حجم فایل 16.19 مگابایت
کد کتاب 014039088X , 014039088X

دانلود کتاب Proust and the Sense of Time

10,000 تومان
پروست و حس زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Columbia University Press
تعداد صفحه 103 / 115
حجم فایل 2.10 مگابایت
کد کتاب 0231084781 , 0231084781

دانلود کتاب From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variation Across Time

10,000 تومان
از انگلیسی قدیم تا انگلیسی استاندارد: کتاب درسی در تنوع زبان در طول زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Macmillan Education UK
تعداد صفحه 234
حجم فایل 22.65 مگابایت
کد کتاب 1349219258 , 1349219258

دانلود کتاب Traveling With Hermes: Hermeneutics and Rhetoric

10,000 تومان
سفر با هرمس: هرمنوتیک و بلاغت
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Univ of Massachusetts Pr
حجم فایل 373 کیلوبایت
کد کتاب 0870238159 , 0870238159

دانلود کتاب Signs of the Times – Deconstruction and the Fall of Paul de Man

10,000 تومان
نشانه های زمان - ساختارشکنی و سقوط پل دو من
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Poseidon Press
تعداد صفحه 321
حجم فایل 62.23 مگابایت
کد کتاب 0671682393 , 0671682393

دانلود کتاب Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian

10,000 تومان
ازدواج رومی: Iusti Coniuges از زمان سیسرو تا زمان اولپیان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Clarendon Press
تعداد صفحه 578 / 594
حجم فایل 13.93 مگابایت
کد کتاب 0198149395 , 0198149395

دانلود کتاب Liszt: My Travelling Circus Life

10,000 تومان
لیست: زندگی سیرک سفر من
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 225
حجم فایل 19.32 مگابایت
کد کتاب 1349126497 , 1349126497
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Henry James and the Past: Readings into Time

10,000 تومان
هنری جیمز و گذشته: خواندن در زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 276
حجم فایل 25.70 مگابایت
کد کتاب 1349080586 , 1349080586
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Travel As Metaphor: From Montaigne to Rousseau

10,000 تومان
سفر به عنوان استعاره: از مونتن تا روسو
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Univ Of Minnesota Press
تعداد صفحه 208 / 205
حجم فایل 13.87 مگابایت
کد کتاب 0816619344 , 0816619344
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Shakespeare A to Z – The Essential Reference to His Plays, His Poems, His Life and Times, and More

10,000 تومان
شکسپیر A تا Z - ارجاع اساسی به نمایشنامه های او، اشعار او، زندگی و زمانه او و موارد دیگر
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Laurel
تعداد صفحه 754
حجم فایل 25.12 مگابایت
کد کتاب 0440504295 , 0440504295

دانلود کتاب Sultan Raziya: Her Life And Times: A Reappraisal

10,000 تومان
سلطان راضیه: زندگی و زمانه او: ارزیابی مجدد
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Manohar Publishers and Distributors
تعداد صفحه 165 / 176
حجم فایل 83.10 مگابایت
کد کتاب 8185425094 , 8185425094

دانلود کتاب In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction

10,000 تومان
در زمان استالین: ارزش های طبقه متوسط ​​در داستان شوروی
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Duke University Press Books
تعداد صفحه 320 / 321
حجم فایل 5.14 مگابایت
کد کتاب 0822310856 , 0822310856

دانلود کتاب Edith Wharton: Traveller in the Land of Letters

10,000 تومان
ادیت وارتون: مسافر در سرزمین نامه ها
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 180
حجم فایل 18.20 مگابایت
کد کتاب 1349240060 , 1349240060
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب After the Future: Postmodern Times and Places

10,000 تومان
پس از آینده: زمان و مکان پست مدرن
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر State University of New York Press
تعداد صفحه 360 / 362
حجم فایل 3.07 مگابایت
کد کتاب 079140210X , 079140210X

دانلود کتاب Traces of Another Time: History and Politics in Postwar British Fiction

10,000 تومان
ردپای زمان دیگری: تاریخ و سیاست در داستان های بریتانیایی پس از جنگ
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Princeton University Press
تعداد صفحه 232 / 226
حجم فایل 6.21 مگابایت
کد کتاب 0691068240 , 0691068240

دانلود کتاب European Literature and Theology in the Twentieth Century: Ends of Time

10,000 تومان
ادبیات و الهیات اروپا در قرن بیستم: پایان زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 202
حجم فایل 18.29 مگابایت
کد کتاب 1349389390 , 1349389390

دانلود کتاب Verne’s Journey to the Centre of the Self: Space and Time in the Voyages extraordinaires

10,000 تومان
سفر ورن به مرکز خود: فضا و زمان در سفرهای فوق‌العاده
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 222
حجم فایل 19.78 مگابایت
کد کتاب 1349208264 , 1349208264
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Edith Wharton: Traveller in the Land of Letters

10,000 تومان
ادیت وارتون: مسافر در سرزمین نامه ها
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan UK
تعداد صفحه 178
حجم فایل 17.32 مگابایت
کد کتاب 1349204498 , 1349204498

دانلود کتاب European Literature and Theology in the Twentieth Century: Ends of Time

10,000 تومان
ادبیات و الهیات اروپا در قرن بیستم: پایان زمان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 208 / 202
حجم فایل 17.95 مگابایت
کد کتاب 0333516664 , 0333516664

دانلود کتاب A Dante Of Our Time: Primo Levi and Auschwitz

10,000 تومان
دانته زمان ما: پریمو لوی و آشویتس
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Peter Lang Publishing
تعداد صفحه 122 / 124
حجم فایل 2.98 مگابایت
کد کتاب 0820412198 , 0820412198

دانلود کتاب A Companion To Medieval English Literature And Culture

10,000 تومان
همراهی با ادبیات و فرهنگ انگلیسی قرون وسطی
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Blackwell Publishing Ltd
تعداد صفحه 688
حجم فایل 4.55 مگابایت
کد کتاب 0631219730 , 0631219730

دانلود کتاب The bachelor home companion: a practical guide to keeping house like a pig

10,000 تومان
همسفر خانه مجرد: راهنمای عملی برای نگهداری از خانه مانند خوک
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Grove Atlantic;Atlantic Monthly Press
حجم فایل 3.60 مگابایت
کد کتاب 0871136864 , 0871136864
نوبت چاپ 1st Atlantic Monthly Press pbk. ed

دانلود کتاب Family Matters: Adoption and Foster Care in Children’s Literature

10,000 تومان
مسائل خانواده: فرزندخواندگی و سرپرستی در ادبیات کودکان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 147 / 161
حجم فایل 785 کیلوبایت
کد کتاب 1591587824 , 1591587824
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome

10,000 تومان
احساسات، محدودیت و اجتماع در روم باستان
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press
تعداد صفحه 258
حجم فایل 2.20 مگابایت
کد کتاب 0195140788 , 0195140788

دانلود کتاب The Shakespeare Book

10,000 تومان
کتاب شکسپیر
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر DK Dorling Kindersley
تعداد صفحه 352
حجم فایل 212.33 مگابایت
کد کتاب 1465429875 , 1465429875

دانلود کتاب Gone To The Shops: Shopping In Victorian England (Victorian Life and Times)

10,000 تومان
Gone To The Shops: خرید در انگلستان ویکتوریایی (زندگی و زمان ویکتوریا)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Praeger
تعداد صفحه 176 / 174
حجم فایل 1.32 مگابایت
کد کتاب 0313071470 , 0313071470

دانلود کتاب Why Victorian Literature Still Matters

10,000 تومان
چرا ادبیات ویکتوریایی هنوز اهمیت دارد؟
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Blackwell
تعداد صفحه 178
حجم فایل 1.05 مگابایت
کد کتاب 1405135794 , 1405135794

دانلود کتاب The Wit and Wisdom of Mark Twain: A Book of Quotations

10,000 تومان
خرد و خرد مارک تواین: کتاب نقل قول
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Dover Publications
تعداد صفحه 64
حجم فایل 418 کیلوبایت
کد کتاب 0486406644 , 0486406644

دانلود کتاب Not Quite What I Was Planning: Six-Word Memoirs by Writers Famous and Obscure

10,000 تومان
نه کاملاً برنامه ریزی شده: خاطرات شش کلمه ای از نویسندگان مشهور و مبهم
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harper Perennial
تعداد صفحه 225 / 240
حجم فایل 2.02 مگابایت
کد کتاب 0061568953 , 0061568953

دانلود کتاب The Astro Boy Essays: Osamu Tezuka, Mighty Atom, and the Manga/Anime Revolution

10,000 تومان
مقالات پسر اختر: اوسامو تزوکا، اتم توانا و انقلاب مانگا/انیمه
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Stone Bridge Press
تعداد صفحه 248 / 249
حجم فایل 9.20 مگابایت
کد کتاب 1933330546 , 1933330546

دانلود کتاب The Routledge Companion to Literature and Economics

10,000 تومان
روتلج همنشین ادبیات و اقتصاد
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 438 / 439
حجم فایل 4.69 مگابایت
کد کتاب 1317278119 , 1317278119
نوبت چاپ 1st ed.

دانلود کتاب George Eliot for the Twenty-First Century

10,000 تومان
جورج الیوت برای قرن بیست و یکم
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer International Publishing;Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 239
حجم فایل 2.70 مگابایت
کد کتاب 3319919261 , 3319919261
نوبت چاپ 1st ed.

دانلود کتاب George Eliot, Music and Victorian Culture

10,000 تومان
جورج الیوت، موسیقی و فرهنگ ویکتوریا
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Palgrave Macmillan
تعداد صفحه 266
حجم فایل 1.60 مگابایت
کد کتاب 0333997573 , 0333997573

دانلود کتاب George Eliot (Authors in Context) (Oxford World’s Classics)

10,000 تومان
جورج الیوت (نویسندگان در زمینه) (کلاسیک های جهان آکسفورد)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 302 / 305
حجم فایل 2.91 مگابایت
کد کتاب 1429459808 , 1429459808

دانلود کتاب George Eliot and the Conflict of Interpretations: A Reading of the Novels

10,000 تومان
جورج الیوت و تضاد تفسیرها: خوانشی از رمان ها
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 348 / 345
حجم فایل 5.62 مگابایت
کد کتاب 0521403669 , 0521403669
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب George Eliot (Routledge Guides to Literature)

10,000 تومان
جورج الیوت (راهنماهای روتلج برای ادبیات)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 184 / 182
حجم فایل 1.07 مگابایت
کد کتاب 0415202493 , 0415202493
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب George Eliot and the British Empire

10,000 تومان
جورج الیوت و امپراتوری بریتانیا
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 198
حجم فایل 941 کیلوبایت
کد کتاب 0511014368 , 0511014368

دانلود کتاب The Cambridge Companion to George Eliot (Cambridge Companions to Literature)

10,000 تومان
همنشین کمبریج به جورج الیوت (اصحاب کمبریج برای ادبیات)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 268
حجم فایل 1.18 مگابایت
کد کتاب 052166473X , 052166473X

دانلود کتاب The Oxford Reader’s Companion to George Eliot

10,000 تومان
همراه آکسفورد ریدر به جورج الیوت
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 508
حجم فایل 15.90 مگابایت
کد کتاب 0198600992 , 0198600992

دانلود کتاب Emile Zola (Bloom’s Modern Critical Views)

10,000 تومان
امیل زولا (دیدگاه‌های انتقادی مدرن بلوم)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Chelsea House Publishers
تعداد صفحه 301
حجم فایل 1.81 مگابایت
کد کتاب 0791076636 , 0791076636

دانلود کتاب The Belly of Paris (Oxford World’s Classics)

10,000 تومان
شکم پاریس (کلاسیک جهان آکسفورد)
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 320
حجم فایل 915 کیلوبایت
کد کتاب 143563876X , 143563876X

دانلود کتاب The Kill

10,000 تومان
کشتن
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 318
حجم فایل 837 کیلوبایت
کد کتاب 0191516953 , 0191516953

دانلود کتاب Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor

10,000 تومان
آنتیوخوس سوم و شهرهای غرب آسیای صغیر
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Oxford University Press USA
تعداد صفحه 424 / 426
حجم فایل 16.35 مگابایت
کد کتاب 0199250510 , 0199250510

دانلود کتاب Where I’m Reading From: The Changing World of Books

10,000 تومان
از کجا می خوانم: دنیای در حال تغییر کتاب ها
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر New York Review Books
تعداد صفحه 256
حجم فایل 391 کیلوبایت
کد کتاب 159017884X , 159017884X

دانلود کتاب Miss Julie and Other Plays : And Other Plays

10,000 تومان
خانم جولی و نمایشنامه های دیگر: و نمایشنامه های دیگر
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر OUP Oxford
تعداد صفحه 369
حجم فایل 2.06 مگابایت
کد کتاب 0192833170 , 0192833170

دانلود کتاب Coming Out Swiss. In Search of Heidi, Chocolate, and My Other Life

10,000 تومان
بیرون آمدن سوئیس. در جستجوی هایدی، شکلات، و زندگی دیگر من
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Wisconsin Press
تعداد صفحه 223
حجم فایل 1.21 مگابایت
کد کتاب 0299298434 , 0299298434

دانلود کتاب William Blake Now: Why He Matters More Than Ever

10,000 تومان
ویلیام بلیک اکنون: چرا او بیش از همیشه اهمیت دارد
موضوع اصلی شعر - شعر آمریکایی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Weidenfeld & Nicolson
حجم فایل 2.91 مگابایت
کد کتاب 1474614345 , 1474614345