نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Surgical Suture for Beginners: A Complete Step-By-Step Guide for Doctors, Nurses, Paramedics on Surgical Knots and Suturing Techniques Used in the Emergency Room and Surgery

5,000 تومان
بخیه جراحی برای مبتدیان: راهنمای کامل گام به گام برای پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان در مورد گره های جراحی و تکنیک های بخیه زدن مورد استفاده در اورژانس و جراحی