نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Math Puzzles and Brainteasers, Grades 3-5: Over 300 Puzzles that Teach Math and Problem-Solving Skills

5,000 تومان
پازل های ریاضی و بازی های فکری، کلاس های 3 تا 5: بیش از 300 معما که ریاضیات و مهارت های حل مسئله را آموزش می دهند

دانلود کتاب The mathemagician and pied puzzler: a collection in tribute to Martin Gardner

10,000 تومان
ریاضی‌دان و گیج‌گر پایی: مجموعه‌ای برای ادای احترام به مارتین گاردنر

کتاب Riddles: 100 Interactive Riddles and Brain teasers: The Best Short Riddles and Brainteasers With Clues for Stretching and Entertaining your Mind (Riddles … riddles & puzzles, puzzles & games)

5,000 تومان
معماها: 100 معما و بازی فکری تعاملی: بهترین معماهای کوتاه و بازی های فکری با سرنخ هایی برای کشش و سرگرم کردن ذهن شما (معماها ... معماها و پازل ها، پازل ها و بازی ها)

دانلود کتاب Math Puzzles, Volume 1: Classic Riddles and Brain Teasers in Counting, Geometry, Probability, and Game Theory

10,000 تومان
پازل های ریاضی جلد 1: معماهای کلاسیک و بازی های فکری در شمارش، هندسه، احتمالات و تئوری بازی ها