نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش 12،24،36

Introduction to Probability: 4600 Solved Problems and Practice Exercises Involving Dice, Marbles, Coins, and More!

5,000 تومان
دانلود کتاب Introduction to Probability: 4600 Solved Problems and Practice Exercises Involving Dice, Marbles, Coins, and More!

کتاب Mastering Poker Math: Become a Feared Shark in Texas No-Limit Hold’em

5,000 تومان
تسلط بر ریاضیات پوکر: به یک کوسه ترسیده در تگزاس بدون محدودیت هولدم تبدیل شوید

کتاب The Complete Guide to Sports Betting: The six key betting principles that professional bettors use to ensure profit at the sports book.

5,000 تومان
راهنمای کامل شرط بندی ورزشی: شش اصل شرط بندی که شرط بندی های حرفه ای برای اطمینان از سود در کتاب ورزشی استفاده می کنند.