نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Cakes, Custard and Category Theory: Easy Recipes for Understanding Complex Maths

5,000 تومان
کیک، کاستارد و نظریه دسته: دستور العمل های آسان برای درک ریاضیات پیچیده

دانلود کتاب Collected works. Vol.5 Design of computers, theory of automata and numerical analysis

10,000 تومان
آثار جمع آوری شده جلد 5 طراحی کامپیوترها، تئوری اتوماتها و تحلیل عددی