نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش 12،24،36

Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More

5,000 تومان
دانلود کتاب Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More

Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics: Using Microsoft Excel 2016, Fourth Edition

5,000 تومان
دانلود کتاب Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics: Using Microsoft Excel 2016, Fourth Edition

Statistics and Probability with Applications for Engineers and Scientists Using MINITAB, R and JMP

5,000 تومان
دانلود کتاب Statistics and Probability with Applications for Engineers and Scientists Using MINITAB, R and JMP

کتاب The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd edition) (12print 2017)

5,000 تومان
عناصر یادگیری آماری: داده کاوی، استنتاج و پیش بینی (ویرایش دوم) (12print 2017)

دانلود کتاب Discrete Data Analysis with R Visualization and Modeling Techniques for Categorical and Count Data

10,000 تومان
تجزیه و تحلیل گسسته داده ها با تکنیک های تجسم و مدل سازی R برای داده های دسته بندی و شمارش