نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Elementary Fuzzy Matrix Theory and Fuzzy Models for Social Scientists

10,000 تومان
نظریه ماتریس فازی ابتدایی و مدل های فازی برای دانشمندان علوم اجتماعی