نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Basic Digital Logic Design: Use Boolean Algebra, Karnaugh Mapping, or an Easy Free Open-Source Logic Gate Simulator

10,000 تومان
طراحی پایه منطق دیجیتال: از جبر بولی، نقشه برداری کارناو یا یک شبیه ساز گیت منطقی منبع باز آسان استفاده کنید.