نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Charts for Prediction and Chance: Dazzling Diagrams on Your PC

10,000 تومان
نمودارهای پیش بینی و شانس: نمودارهای خیره کننده در رایانه شما

دانلود کتاب Math for Programmers: 3D graphics, machine learning, and simulations with Python MEAP V10

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسان: گرافیک سه بعدی، یادگیری ماشین و شبیه سازی با Python MEAP V10

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و گرافیک کامپیوتری، ویرایش سوم

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و گرافیک کامپیوتری، ویرایش سوم

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و گرافیک کامپیوتری، ویرایش سوم

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Second Edition

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و گرافیک کامپیوتری، ویرایش دوم

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Second Edition

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و گرافیک کامپیوتری، ویرایش دوم

دانلود کتاب Mathematics for 3D Game Programming & Computer Graphics

10,000 تومان
ریاضیات برای برنامه نویسی بازی های سه بعدی و amp; گرافیک کامپیوتری