نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers, Sequences and Series

10,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی I: اعداد واقعی، دنباله ها و سری ها

دانلود کتاب Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis: 8th Edition

10,000 تومان
کتابچه راهنمای ارائه تجزیه و تحلیل نمودارهای داده و کنترل: ویرایش هشتم

دانلود کتاب Manipulations in prediction markets: analysis of trading behaviour not conforming with trading regulations

10,000 تومان
دستکاری در بازارهای پیش بینی: تجزیه و تحلیل رفتار معاملاتی که با مقررات معاملاتی مطابقت ندارد