نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب How to Talk to Anyone About Any Topic: Master Small Talk, Make Real Friends, Understand Self Confidence and Develop Deep Relationships (Communication Skills Training Book 2)

5,000 تومان
چگونه با هر کسی در مورد هر موضوعی صحبت کنیم: در صحبت های کوچک مهارت پیدا کنید، دوستان واقعی پیدا کنید، اعتماد به نفس را درک کنید و روابط عمیق ایجاد کنید (کتاب آموزش مهارت های ارتباطی 2)