نمایش 1–24 از 31 نتیجه

نمایش 12،24،36

On Language: Chomsky’s Classic Works Language and Responsibility and Reflections on Language in One Volume

5,000 تومان
دانلود کتاب On Language: Chomsky’s Classic Works Language and Responsibility and Reflections on Language in One Volume

NLP Techniques: An introduction to Conversational Hypnosis (Influence Any Conversation Using Hypnotic Language Patterns and Your Persuasion Skills)

5,000 تومان
دانلود کتاب NLP Techniques: An introduction to Conversational Hypnosis (Influence Any Conversation Using Hypnotic Language Patterns and Your Persuasion Skills)

دانلود کتاب Television Dialogue: The Sitcom Friends vs. Natural Conversation (Studies in Corpus Linguistics)

10,000 تومان
گفتگوی تلویزیونی: دوستان کمدی در مقابل مکالمه طبیعی (مطالعاتی در زبانشناسی بدنه)