نمایش 1–24 از 158 نتیجه

نمایش 12،24،36

Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences

5,000 تومان
دانلود کتاب Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences

کتاب Guide for implementing a patent strategy: how inventors, engineers, scientists, entrepreneurs, and independent innovators can protect their intellectual property

5,000 تومان
راهنمای اجرای استراتژی ثبت اختراع: چگونه مخترعان، مهندسان، دانشمندان، کارآفرینان و نوآوران مستقل می توانند از مالکیت معنوی خود محافظت کنند.