نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The geometry code: universal symbolic mirrors of natural laws within us: friendly reminders of inclusion to forgive the dreamer of separation

10,000 تومان
کد هندسه: آینه های نمادین جهانی قوانین طبیعی درون ما: یادآوری دوستانه گنجاندن برای بخشیدن رویاپرداز جدایی

دانلود کتاب The Hidden Jury: And Other Secret Tactics Lawyers Use to Win

10,000 تومان
هیئت منصفه پنهان: و سایر تاکتیک های مخفی که وکلا برای برنده شدن استفاده می کنند

دانلود کتاب Dirty dealing: the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism

10,000 تومان
معامله کثیف: حقیقت ناگفته در مورد پولشویی جهانی، جنایت بین المللی و تروریسم

دانلود کتاب Regulating Technologies: Legal Futures, Regulatory Frames and Technological Fixes

10,000 تومان
فن‌آوری‌های تنظیم‌کننده: آینده‌های قانونی، چارچوب‌های نظارتی و رفع‌های فنی

دانلود کتاب Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law Volume 3: Financial Products, Financial Services and Financial Regulation

10,000 تومان
دالهویسن در مورد قوانین فراملی تطبیقی، بازرگانی، مالی و تجارت جلد 3: محصولات مالی، خدمات مالی و مقررات مالی