نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 12،24،36

Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah

5,000 تومان
دانلود کتاب Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah

دانلود کتاب How To Make Money as a Mediator (And Create Value for Everyone): 30 Top Mediators Share Secrets to Building a Successful Practice

10,000 تومان
چگونه به عنوان یک میانجی پول در بیاوریم (و برای همه ارزش ایجاد کنیم): 30 واسطه برتر رازهای ساختن یک تمرین موفق را به اشتراک می گذارند