نمایش 1–24 از 28 نتیجه

نمایش 12،24،36

The law and politics of WTO waivers : stability and flexibility in public international law

5,000 تومان
دانلود کتاب The law and politics of WTO waivers : stability and flexibility in public international law

New York Convention : convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards of June 1958 ; article-by-article commentary

5,000 تومان
دانلود کتاب New York Convention : convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards of June 1958 ; article-by-article commentary

The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (World Trade Organization Legal Texts)

5,000 تومان
دانلود کتاب The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (World Trade Organization Legal Texts)

دانلود کتاب National Law in WTO Law: Effectiveness and Good Governance in the World Trading System

10,000 تومان
قانون ملی در حقوق سازمان تجارت جهانی: اثربخشی و حکمرانی خوب در نظام تجارت جهانی

دانلود کتاب European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive

10,000 تومان
قانون تجارت عادلانه اروپا: دستورالعمل رویه های تجاری ناعادلانه