نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Forensic Science: From the Crime Scene to the Crime Lab (4th Edition) (What’s New in Criminal Justice)

10,000 تومان
پزشکی قانونی: از صحنه جرم تا آزمایشگاه جرم (ویرایش چهارم) (چه خبر در عدالت کیفری)

دانلود کتاب Serial Liars: How Lawyers Get the Money and Get the Criminals Off

10,000 تومان
دروغگویان سریالی: چگونه وکلا پول می گیرند و مجرمان را رها می کنند