نمایش 1–24 از 109 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب THE MENTAL TRAINING GUIDE FOR ELITE ATHLETES: How the Mental Master Method Helps Players, Parents, and Coaches Create a Championship Mindset

5,000 تومان
راهنمای تمرین ذهنی برای ورزشکاران نخبه: چگونه روش استاد ذهنی به بازیکنان، والدین و مربیان کمک می کند تا ذهنیت قهرمانی ایجاد کنند.

کتاب Speed training in tennis: improve your performance around the court

5,000 تومان
تمرین سرعت در تنیس: عملکرد خود را در اطراف زمین بهبود بخشید

دانلود کتاب Players 1st: Complete Soccer Coach’s Guide to Developing Extraordinary Players

10,000 تومان
بازیکنان 1: راهنمای کامل مربی فوتبال برای توسعه بازیکنان فوق العاده

دانلود کتاب Successful German Soccer Tactics: The Best Match Plans for a Winning Team

10,000 تومان
تاکتیک های موفق فوتبال آلمان: بهترین برنامه های مسابقه برای یک تیم برنده

دانلود کتاب Soccer IQ: Things That Smart Players Do, Vol. 1

10,000 تومان
IQ فوتبال: کارهایی که بازیکنان باهوش انجام می دهند، جلد. 1

دانلود کتاب International Book of Tennis Drills: Over 100 Skill-Specific Drills Adopted by Tennis Professionals Worldwide

10,000 تومان
کتاب بین المللی تمرینات تنیس: بیش از 100 تمرین ویژه مهارتی که توسط حرفه ای های تنیس در سراسر جهان پذیرفته شده است