نمایش 1–24 از 31 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب How to Make People Laugh: Learn the Science of Laughter to Make a Powerful Impression, Win Friends and Improve Your Sense of Humour Even If You Don’t Think You’re Funny

5,000 تومان
چگونه مردم را بخندانیم: علم خنده را بیاموزید تا تأثیری قدرتمند داشته باشید، دوستانی به دست آورید و حس شوخ طبعی خود را تقویت کنید، حتی اگر فکر نمی کنید خنده دار هستید.

دانلود کتاب Psychology: Themes and Variations, Briefer Edition (with Concept Charts)

10,000 تومان
روانشناسی: مضامین و تغییرات، نسخه مختصر (با نمودارهای مفهومی)

دانلود کتاب Psychology: Themes and Variations (with Concept Charts) (Eighth Edition)

10,000 تومان
روانشناسی: مضامین و تغییرات (با نمودارهای مفهومی) (ویرایش هشتم)

دانلود کتاب On Combat: The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and in Peace

10,000 تومان
در مورد مبارزه: روانشناسی و فیزیولوژی درگیری های مرگبار در جنگ و در صلح

کتاب The Irrationality Illusion: How To Make Smart Decisions And Overcome Bias

5,000 تومان
توهم غیر منطقی: چگونه تصمیمات هوشمندانه بگیریم و بر تعصب غلبه کنیم

دانلود کتاب The Psychology Book (Big Ideas Simply Explained)

10,000 تومان
کتاب روانشناسی (ایده های بزرگ به سادگی توضیح داده می شود)