نمایش 1–24 از 406 نتیجه

نمایش 12،24،36

From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism

5,000 تومان
دانلود کتاب From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism

The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution (Second Edition Revised)

5,000 تومان
دانلود کتاب The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution (Second Edition Revised)

کتاب Social Skins of the Head. Body Beliefs and Ritual in Ancient Mesoamerica and the Andes

5,000 تومان
اجتماعی پوست سر. باورها و آیین های بدن در میان آمریکای باستان و آند

کتاب The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Volume 2, Part 2: Mesoamerica

5,000 تومان
تاریخ کمبریج از مردمان بومی قاره آمریکا، جلد 2، قسمت 2: آمریکای مزوآمریکا

کتاب To Address You as My Friend: African Americans’ Letters to Abraham Lincoln

5,000 تومان
خطاب به شما به عنوان دوست من: نامه های آمریکایی های آفریقایی تبار به آبراهام لینکلن

کتاب Solitude & company: the life of Gabriel García Márquez told with help from his friends, family, fans, arguers, fellow pranksters, drunks, and a few respectable souls

5,000 تومان
تنهایی و همراهی: زندگی گابریل گارسیا مارکز با کمک دوستان، خانواده، طرفداران، مشاجره‌کنندگان، شوخی‌ها، مستها و چند روح قابل احترامش تعریف شده است.